19.jpghttps://youtu.be/CgQRAz_KzSM✊윤아 오늘 6시!! 솔로곡 "여름밤" 오후 6시 음원 전곡 발매✊  

✊음원 다운받고 스밍합시다✊


YOONA SPECIAL ALBUM "A Walk to Remember" 

발매일 : 2019.05.30 (목)
음원공개 : 2019.05.30 (목) 오후 6시
음반예약기간 : 2019.05.23 (목) ~ 05.29 (수)
타이틀곡 : 여름밤 (SUMMER NIGHT) 포함 5곡 수록앨범 2차 공동구매 시작 ↓ "여름밤" 앨범 싸게 사세요 ↓  

https://twitter.com/YoonA_Album/status/1133584300048207872


출처 윤아 공식 홈페이지

http://yoona.smtown.com/Intro