>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>01/05 Mtv 스노우 드림 콘서트... 입니다..
>
>비발디파크..스키장 야외공연장입니다..
>
>자리를 잘 잡아서..그런지..
>
>나름 만족합니다

* Kay님에 의해서 게시물 이동되었습니다 (2008-01-27 02:18)